angular

Angular Öznitelik Direktifler (Attribute Directives)

Bir önceki yazımda Angular Direktif türlerinden Yerleşik Direktifler’i (Built-in/Structural Directives) açıklamaya çalışmıştım.  Bu yazıda ise bir diğer direktif türü olan öznitelik direktif (Attribute Directive) türünü

Angular Route Guard ve CanActivate

Angular ile geliştirilen uygulamalarda komponentler arası geçiş sırasında bir ara katman ilave ederek bu geçişleri kontrollü yapmak istediğimizde Route Guard (Rota Güvenlikçisi) servisini kullanırız ve