callback

Javascript Callback Fonksiyonlar

Javascript yapısı itibariyle senkron, single thread process (aynı anda tek iş parçağının işletilmesi) ve blocking şeklinde çalışır. Yani tek iş parçacığı işletilirken diğer işler sırada bekler