class

Destructor Nedir? Hangi Amaçla Kullanılır?

Destructor Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Desctructor yani Türkçe karşılığı ile yıkıcı metot. Yapıcı metotların (Constructor) tam tersi şeklinde çalışırlar. Yıkıcı metotlar nesne kullanımı bittikten sonra

Abstract Class Nedir?

Abstraction (soyutlama) kavramı nesne yönelimli programlamada Interface ve Abstract sınıflar aracılığıyla yapılır ve nesnel yazılım dillerinin olmazsa olmazlarındandır diyebiliriz. Soyutlama işlemi sonrasında iki nesne arasında

Inheritance (Kalıtım) Nedir?

Kalıtım ya da diğer adıyla Miras alma (Inheritance) nesne yönelimli programlama kavramın birkaç ana konusundan biridir. Nesneler arası yapısal (propery, method) aktarım olmadığında haliyle nesneye