console

Console.time()

Console.time() metodu işlemin başlangıç ve bitiş süresi arasındaki farkı yani işlem süresini verir. Bir işlemin ne kadar sürdüğünü takip etmek için bir timer başlatır ve

Console.dir()

Genelde web tabanlı geliştirme işlemlerinde ekrandaki objelere ait bilgileri almak için büyük oranda console.log() fonksiyonunu kullanır ve istediğimiz verileri browser’ın console alanına yazdırırız.  Bazı durumlarda