destructor

Destructor Nedir? Hangi Amaçla Kullanılır?

Destructor Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Desctructor yani Türkçe karşılığı ile yıkıcı metot. Yapıcı metotların (Constructor) tam tersi şeklinde çalışırlar. Yıkıcı metotlar nesne kullanımı bittikten sonra