directives

Angular Öznitelik Direktifler (Attribute Directives)

Bir önceki yazımda Angular Direktif türlerinden Yerleşik Direktifler’i (Built-in/Structural Directives) açıklamaya çalışmıştım.  Bu yazıda ise bir diğer direktif türü olan öznitelik direktif (Attribute Directive) türünü