geri bildirim

Javascript Callback Fonksiyonlar

Javascript yapısı itibariyle senkron, single thread process (aynı anda tek iş parçağının işletilmesi) ve blocking şeklinde çalışır. Yani tek iş parçacığı işletilirken diğer işler sırada bekler