javascript

Console.time()

Console.time() metodu işlemin başlangıç ve bitiş süresi arasındaki farkı yani işlem süresini verir. Bir işlemin ne kadar sürdüğünü takip etmek için bir timer başlatır ve

Console.dir()

Genelde web tabanlı geliştirme işlemlerinde ekrandaki objelere ait bilgileri almak için büyük oranda console.log() fonksiyonunu kullanır ve istediğimiz verileri browser’ın console alanına yazdırırız.  Bazı durumlarda

Butonun Birden Fazla Tıklanılmasını Engellemek

Javascript ortamında bir butona birden fazla tıklama yapılarak sunucudan birden fazla talepte bulunulabilir. Bunu engelleyebilmek için çeşitli yöntemler mevcut.  Örneğin butona tıklanma sayısını elde ederek

Javascript Callback Fonksiyonlar

Javascript yapısı itibariyle senkron, single thread process (aynı anda tek iş parçağının işletilmesi) ve blocking şeklinde çalışır. Yani tek iş parçacığı işletilirken diğer işler sırada bekler

Javascript ile Geri Sayım Sayacı

Bu yazımızda Javascript, Html, Css kullanarak bir geri sayım aracı (countdown) yapacağız. Buradaki amaç, projenin zorluk ya da kolaylık durumuna takılmadan setInterval, querySelector, addEventListener, function

JavaScript TypeOf Operatörü

Javascript TypeOf  operatörü kendisine parametre olarak gönderilen nesne yada değişkenin türünü dönmektedir. typeof operand ya da typeof(operand) şeklinde kullanılır. Operand: İşlenecek olan değişken (variable), nesne

Angular Öznitelik Direktifler (Attribute Directives)

Bir önceki yazımda Angular Direktif türlerinden Yerleşik Direktifler’i (Built-in/Structural Directives) açıklamaya çalışmıştım.  Bu yazıda ise bir diğer direktif türü olan öznitelik direktif (Attribute Directive) türünü

Angular Route Guard ve CanActivate

Angular ile geliştirilen uygulamalarda komponentler arası geçiş sırasında bir ara katman ilave ederek bu geçişleri kontrollü yapmak istediğimizde Route Guard (Rota Güvenlikçisi) servisini kullanırız ve

Javascript Modüller (Javascript Modules)

Modüller orta veyahut büyük ölçekli uygulamalarda kodun eklenip çıkarılabilir olmasını sağlayan modüler objelerdir.  Modüller içerisinde kullanım amacına uygun bir sınıf ya da fonksiyonlar barındırır. Modül