middleware

Angular Route Guard ve CanActivate

Angular ile geliştirilen uygulamalarda komponentler arası geçiş sırasında bir ara katman ilave ederek bu geçişleri kontrollü yapmak istediğimizde Route Guard (Rota Güvenlikçisi) servisini kullanırız ve