mysql

MySQL Geçici Tablolar (MySQL Temporary Table) Nedir?

Geçici tablolar MySQL veri tabanında şema içerisinde fiziksel olarak yer kaplamayan bir oturum süresince hafızada tutulan tablolardır.  Geliştirici isterse kod içerisinde Database Engine’in silmesini beklemeden

MySQL Cursor Kullanımı

Cursor; Türkçe adıyla imleç yada işaretçi, bir veri seti içerisinde o andaki satırı işaret etmektedir. Örneğin kullanıcılar tablosunda aktif olan kullanıcıları çekerek her bir kullanıcı