sql command type

T-SQL Komut Türleri

Bu yazımda hemen hemen tüm ilişkisel veri tabanlarında büyük oranda ortak olarak kullanılan T-SQL (Transact Structured Query Language) sorgulama diline ait komut türlerini ele alacağım.