timing

Console.time()

Console.time() metodu işlemin başlangıç ve bitiş süresi arasındaki farkı yani işlem süresini verir. Bir işlemin ne kadar sürdüğünü takip etmek için bir timer başlatır ve