Kullanışlı Javascript Örnekleri – 1

Herhangi bir diziden rastgele değer çekmek (Get random item any array)
				
					var dizi = [12, 119, 'a', 2, 'kerem', 'furkan', 888, 2145, 999];
var rastgeleDeger = dizi[Math.floor(Math.random() * dizi.length)]; 
console.log(rastgeleDeger);
				
			
Minimum maksimum değerlerle rastgele sayı üretmek (Generate random number)
				
					var sayi = Math.floor(Math.random() * (maksimumDeger - minimumDeger + 1)) + minimumDeger; 
console.log(sayi);
				
			
Verilen maksimum değer kadar elemana sahip dizi üretmek (Create array items until maximum value)
				
					var ornekDizi=[], maksimumDeger = 50;
for( var i=1; ornekDizi.push(i++) < maksimumDeger;);
console.log(ornekDizi);
				
			
Bir dizideki elemanları karışık olarak çekmek (Get array items by shuffle)
				
					var sayilar = [5555, 85 , 777 , -89 , 99 , 41 , 7425, -726];
sayilar = sayilar.sort(function(){ return Math.random() - 0.5});
				
			
Bir diziyi diğer bir diziye eklemek (Array append another array with push)
				
					var dizi1 = [3 , "tugba" , "ismail" , 58];
var dizi2 = ["kerem" , "furkan" , 87];
Array.prototype.push.apply(dizi1, dizi2);
				
			
Bir değişkenin dizi olup olmadığına dair basit kontrol (isArray)
				
					Array.isArray(degisken);
				
			
Bir dizideki elemanlar arasında maksimum ve minimum değere sahip elemanı almak (Get maksimum or minimum item an array)
				
					var sayilar = [1982, 1984, 2011, 2019, -245, -100, 14875, -6987]; 
var maksimumDeger = Math.max.apply(Math, sayilar); 
var minimumDeger = Math.min.apply(Math, sayilar);
				
			
Bir diziyi boşaltmak. Kısa yol. (Empty array)
				
					var dizi = [88, 99, 111, "ismail"];  
dizi.length = 0;
				
			

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print